Gıda Üretim Tesisleri ve Hijyeni

Tüm gıda üretim tesislerinin yasal olarak güvenlik standartları ve prosedürlere uygun hijyen ortamında
gıda üretimlerini yapma zorunlulukları vardır. Bu da sektörel bazda ne kadar hijyen zorluk derecesinin
yüksek olduğunu gösterir.

Bu zorululuklar ve zorluk derecesi yüksek hijyen sağlama şartları için doğru bir partnere ihtiyaç vardır.
Motto Blanc, geliştirmiş olduğu Temizlik Sistemi Kurulumları ile doğru bir hijyen ortağınızdır. Bunu
destekleyen;

–  High Konzentrat ürünleri
–  Hijyen plan ve prosesleri
–  Temizlik sistemi Destekleyen Ekipmanları
–  Denetleme ve Raporlamaları
–  Sürekli yenilenen koşullar karşısında inovasyon programları ile kurumunuzun yanındadır.
 

 

 

 

 

.